Pytacie nas o to, jakie są warunki zawierania krótkoterminowych umów OC, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy będące przedmiotem handlu. Odpowiadamy i przypominamy warunki takich umów!

 

Kto może zawrzeć umowę krótkoterminowego OC?

Zgodnie z prawem, (przepisy opisane są również w „Wytycznych do zawierania umów ubezpieczeń komunikacyjnych TUiR WARTA S.A.”) umowę ubezpieczenia OC krótkoterminowego (na czas krótszy niż 12 miesięcy) może zawrzeć podmiot prowadzący działalność polegającą na:

 • handlu pojazdami (ubezpieczany pojazd jest własnością tego podmiotu, który w umowie ubezpieczenia OC występuje zarówno w roli Ubezpieczającego jak i Ubezpieczonego),
 • pośredniczeniu w handlu pojazdami (komis samochodowy występuje tylko jako Ubezpieczający, który zawiera umowę ubezpieczenia OC na rachunek właściciela pojazdu przyjętego do komisu. Właściciel pojazdu występuje w umowie jako Ubezpieczony).

W obu przypadkach pojazd zgłaszany do ubezpieczenia musi być zarejestrowany na stałe w Polsce i jednocześnie przeznaczony do kupna lub sprzedaży.

Jakie warunki muszą być spełnione do zawarcia tej umowy?

 1. Klient musi przedstawić:
 • dokument potwierdzający posiadanie ważnego zezwolenia na prowadzenie ww. działalności. W przypadku wątpliwości jest możliwość weryfikacji np. w wyszukiwarce CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx,
 • kserokopię umowy komisowej albo umowy kupna-sprzedaży/fakturę (macie obowiązek wykonania jej kserokopii i załączenia do dokumentacji ubezpieczeniowej),
 • dowód rejestracyjny zgłaszanego pojazdu (lub kserokopię dowodu),
 1. Pojazd zgłoszony do ubezpieczenia jest na stałe zarejestrowany na terytorium RP,
 2. Okres ubezpieczenia umowy – nie krótszy niż 30 dni.

Pamiętajcie, że możecie zawrzeć ww. umowę tylko po spełnieniu powyższych warunków.

Pozostałe przypadki w których dopuszczalne jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC krótkoterminowego to:

 • pojazd jest zarejestrowany czasowo – okres ubezpieczenia nie krótszy niż okres czasowej rejestracji, nie krótszy jednak niż 30 dni,
 • pojazd wolnobieżny – minimalny okres ubezpieczenia 3 miesiące,
 • pojazd historyczny – minimalny okres ubezpieczenia 30 dni,
 • pojazd jest zarejestrowany za granicą a państwem umiejscowienia ryzyka jest Polska – okres ubezpieczenia do 30 dni od nabycia pojazdu za granicą. Do zawarcia takiej umowy wymagana jest zgoda CUUD!

Podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK

 

Źródło: WARTA INFO SERWIS INFORMACYJNY