Instalacja drenażowa

Oprócz wiercenia studni głębinowych wykonujemy również drenaże na podmokłych terenach.

Instalację układa się wzdłuż działki, wokół domu lub pod nim. Składa się ona z rur perforowanych
ułożonych w obsypce filtracyjnej oraz studzienek osadowych. Rury układamy pod niewielkim kątem, dzięki czemu woda spływa grawitacyjnie do studzienek. Potem, woda z drenażu zostaje odprowadzona poza nasz teren. Obsypka (żwir lub kwarc, frakcja 2 – 30 mm) ułatwia przesączanie się wody z gruntu do rur.

Do wszystkich instalacji drenażowych używamy najwyższej jakości materiałów oraz najnowocześniejszy sprzęt.