Komunikacyjne OC, samochodu motocykla

Kupując obowiązkową polisę OC CHRONISZ SIEBIE przed roszczeniami odszkodowawczym ze strony poszkodowanych osób w sytuacji, gdy to TY jesteśmy sprawcą kolizji lub wypadku.

Za poszkodowanych w razie wypadku uznane mogą być nie tylko osoby podróżujące w pojeździe poszkodowanego, zranieni piesi, a także właściciel uszkodzonego przez nasz pojazd ogrodzenia itd.

Ubezpieczenie OC komunikacyjne w Polsce jest ubezpieczeniem obowiązkowym, jego brak może doprowadzić do nałożenia na Ciebie kar UFG.

WYSOKOŚĆ KAR

Wysokość kar za brak OC w 2016 i 2017 roku
Czas bez OC Samochody osobowe Samochody ciężarowe Pozostałe pojazdy
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Ponad 14 dni 3700 zł 4000 zł 5550 zł 6000 zł 620 zł 670 zł
4-14 dni 1850 zł 2000 zł 2780 zł 3000 zł 310 zł 340 zł
Do 3 dni 740 zł 800 zł 1110 zł 1200 zł 120 zł 130 zł

Źródło: Compensa TU SA Vienna Insurance Group