INTER Kontrakt zabezpiecz się przed czasową niezdolnością do pracy

Ubezpieczenie na wypadek czasowej niezdolności do pracy, realizowane w formie świadczenia finansowego za każdy dzień zwolnienia lekarskiego. Jest ono dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom pracującym na kontrakcie. Atuty ubezpieczenia INTER KONTRAKT Zabezpieczenie finansowe na wypadek niezdolności do pracy…

Czytaj więcej

Kierowco, pamiętaj jakie są kary za brak ubezpieczenia OC

Opłaty karne Bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej narażasz się na płacenie – z własnej kieszeni – wysokiego odszkodowania gdy spowodujesz wypadek lub kolizję. Za brak takiej polisy grożą także surowe i nieuchronne kary finansowe. Wysokość opłaty karnej za brak OC komunikacyjnego uzależniona…

Czytaj więcej

Krótkoterminowe OC

Pytacie nas o to, jakie są warunki zawierania krótkoterminowych umów OC, zwłaszcza jeśli chodzi o pojazdy będące przedmiotem handlu. Odpowiadamy i przypominamy warunki takich umów!   Kto może zawrzeć umowę krótkoterminowego OC? Zgodnie z prawem,…

Czytaj więcej